Juridisk information

Följande meddelande anger de villkor på vilka tillgång till webbplatsen är tillåten.

MAQS Advokatbyrå (MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, MAQS Advokatbyrå Malmö KB) tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att material och information på denna webbplats är korrekt och fullständig. Dessa tillhandahålls endast för allmän information. De är inte avsedda att vara fullständiga eller att inkludera tillförlitlig rådgivning. Du bör alltid konsultera en kvalificerad jurist vid en specifik rättslig fråga.

MAQS Advokatbyrå frånsäger sig ansvar för förlust eller skada som kan uppstå i samband med användning av eller tillit till material och information som förekommer på denna webbplats.

Länkar från denna webbplats till annan webbplats tillhandahålls endast för att underlätta användning av webbplatsen, och innebär inte förbindelse med webbplatsen eller något förordnande av MAQS Advokatbyrå. MAQS Advokatbyrå är inte ansvarigt för innehållet på externa webbplatser som länkar till denna webbplats eller som är länkade från denna webbplats.

Allmänna villkor

De villkor som gäller för våra tjänster kan laddas ner nedan. Den nuvarande versionen ska gälla i samband med uppdrag som påbörjas 5 maj 2016 eller senare.

Ladda ner de allmänna villkoren här:

Personuppgifter

MAQS Advokatbyrå (MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, MAQS Advokatbyrå Malmö KB) är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du söker anställning hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av andra bolag inom MAQS Advokatbyrå.

Genom att lämna dina personuppgifter på vår hemsida eller på annat sätt samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att kontakta berört MAQS-kontor, och meddela oss detta. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida. Klicka här.

Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Upphovsrätt

©MAQS Advokatbyrå 2015

Upphovsrätten till material på denna webbplats tillhör MAQS Advokatbyrå, om inte annat anges. Alla rättigheter förbehålles.

Du kan skriva ut eller ladda ner material på denna webbplats och behålla en kopia av det för eget bruk eller för användning av någon i din organisation. Du kommer att behöva vårt tillstånd för användning av materialet på annat sätt, inklusive i synnerhet dess införlivande i annat elektroniskt- eller pappersdokument.

Varumärket ”MAQS” och vår logotyp är registrerade varumärken som tillhör MAQS Advokatbyrå.

Ovanstående juridisk information (Ansvarsfriskrivning, personuppgifter, upphovsrättsmeddelande) regleras av svensk lag.