Jurister

Bli en MAQSare!

Varje år rekryterar vi flertalet biträdande jurister till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Oavsett om du är nyexaminerad eller redan har några år yrkeserfarenhet, t.ex. från tingstjänstgöring, annan advokatbyrå eller som bolagsjurist, kan vi erbjuda dig ett intressant arbete och en utvecklande arbetsplats.

Eftersom vi är en fullservicebyrå behöver vi jurister med specialistintresse och kunskaper inom en rad olika områden som till exempel kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, tvistlösning, immaterialrätt och obeståndsrätt, för att nämna bara några olika områden.

Vi letar efter framtida medarbetare som har förmågan att se och skapa nya möjligheter i de uppgifter som uppstår i affärslivet. Kreativitet, driv och förmåga att arbeta i team är viktiga egenskaper. Det är också viktigt att vara en bra arbetskamrat och att anamma det som vårt varumärke står för och vår värdegrund. Vi söker långsiktiga relationer – inte bara med våra klienter utan även med våra medarbetare!

MAQS-Akademin

Vår grundutbildning för nya jurister

Fortbildning är viktig för alla jurister under hela yrkeslivet. MAQS-akademin är vår grundutbildning för nya jurister. Programmet består av grundutbildning i de huvudsakliga rättsområden och arbetsmoment som förekommer på byrån och utbildning i juridisk engelska.

MAQS-akademin genomförs gemensamt av kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö vilket också medför utökat kompetensutbyte mellan kontoren.