Studenter

Vi tycker att det är viktigt att studenter får en inblick i affärsjuristens vardag. Vi erbjuder därför varje år cirka 25 studenter möjlighet att lära känna oss och vårt arbetssätt genom att delta i våra program för uppsatspraktik och sommarnotarietjänst. Det finns också möjlighet att pröva på tillvaron som affärsjurist genom att arbeta som studentmedarbetare.

Utöver våra särskilda program för studenter vill vi även bidra till att göra juristutbildningen mer praktiskt inriktad. Våra jurister föreläser på universiteten och vi anordnar regelbundet seminarier som är särskilt riktade till studenter.

Gör din praktik hos oss

Du som ska skriva ditt examensarbete och kan kombinera det med praktik, kan göra praktiken hos MAQS. I Malmö kan du även göra APU-praktik.

Praktiktjänstgöring innebär praktiskt juridiskt biträde i olika ärenden på byrån. Som praktikant biträder du byråns jurister genom att t.ex. genomföra rättsutredningar, upprätta promemorior och presentationer, skriva utkast till korrespondens med kunder och motparter samt genom att delta vid klientmöten.

Praktikperioden pågår under tio veckor och syftar till att ge en allmän träning i rättslig analys och ärendehantering. Som praktikant hos oss får du därför normalt arbeta med flera av byråns verksamhetsgrupper som t.ex. bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt och processrätt. Du får en handledare som alltid finns tillgänglig för frågor och samtal.

Sommarnotarietjänst/sommarpraktik

Under sommaren tar Stockholms- och Göteborgskontoret emot ett antal sommarnotarier. Under fyra till åtta veckor arbetar du under handledning av en erfaren jurist. Avsikten med praktiken är att du, genom att aktivt delta i byråns löpande arbete, ska få inblick i yrket som jurist och få en bra erfarenhet inför din kommande juristkarriär. För att bli antagen som sommarnotarie ska du ha slutfört din sjätte termin på juristprogrammet med goda betyg.

Vi tar emot ansökningar till sommarnotarietjänst fram till 1 februari varje år. Tjänsterna kan komma att tillsättas löpande under rekryteringsprocessen. Vänta därför inte för länge med din ansökan.

Malmökontoret erbjuder två veckors sommarpraktik i samarbete med Juridiska Föreningen i Lund.

Juridiska Föreningen hanterar ansökningsförfarandet.

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare är ett omväxlande extrajobb för dig som läser juristprogrammet. Under eftermiddagar, kvällstid eller semestertider hjälper våra studentmedarbetare till med administrativa sysslor i kundrelaterade projekt.

För närvarande erbjuder vi platser som studentmedarbetare på våra kontor i Stockholm och Göteborg.