MAQSare i fokus

Under den här rubriken presenterar vi regelbundet någon av våra medarbetare i en mer personlig intervju.

Vi är 140 personer som arbetar på MAQS. Vi är alla olika. Vi har olika kompetenser och erfarenheter. Merparten av oss är jurister och andra jobbar i vår supportorganisation. Oavsett vilket har vi en sak gemensamt och det är vi drivs av att varje dag hitta lösningar som främjar våra kunders affärer. Det gör vi genom att leverera juridiska tjänster med högsta kvalitet och vi tror att detta görs bäst genom en modern organisation och ett proaktivt tänkande.

September 2017

Hej Karoline Lindow, advokat/partner och ansvarig för tvistlösningsgruppen på MAQS kontor i Malmö.

Välkommen till MAQS! Du började hos oss i slutet av augusti. Hur känns det så här en bit in på hösten?

Det känns väldigt bra, tack! MAQS är en modern byrå med energi och stor vilja att fortsätta utvecklas och det är väldigt inspirerande att komma hit. Det är ju alltid lite pirrigt att komma till en ny arbetsplats. Även om man känner arbetet så är mycket nytt. Det är allt ifrån det tekniska stödet till hur kaffemaskinen fungerar! Trots dessa praktiska utmaningar så har det varit en bra start och mina kollegor har varit mycket välkomnande!

Du är ansvarig för tvistlösningsgruppen i Malmö. Hur är det – bråkar vi mycket med varandra i affärslivet?

Jag vet inte om vi bråkar mycket med varandra men en trend är att kommersiella parter tenderar att bli mer tvistebenägna. En annan trend är att tvister tenderar till att bli mer omfattande, dyrare och ta allt längre tid i anspråk. Här har vi som ombud ett ansvar för att försöka stävja denna utveckling tycker jag. Många tvister som uppstår lyckas vi lösa redan innan det blir nödvändigt att vidta åtgärder vid domstol eller inför skiljenämnd. Det tycker jag är bra eftersom stora värden riskerar att gå förlorade genom att affärsrelationer som tagit kanske många år och mycket pengar att bygga upp kan förstöras genom tvisterna.

Bästa tipset för att undvika konflikter?

De flesta kommersiella konflikter uppstår inom ramen för avtalsförhållanden. En grundläggande faktor för att undvika konflikt är därför att se till att man har ett skrivet avtal. Detta är naturligtvis utgångspunkten i de flesta verksamheter men det händer också att man kommer i kontakt med situationer där det inte finns något skrivet avtal och det är ganska självklart att frånvaro av ett skrivet avtal ofta kan ge upphov till tvist. Finns det ett skrivet avtal så handlar tvister väldigt ofta om tolkning av bestämmelser i ett avtal. Det är därför viktigt att man är tydlig när man skriver avtal. Jag tycker det är viktigt att vara väldigt tydlig med de viktigaste punkterna i ett avtal. Lägg särskild vikt vid de punkter i ett avtal som klargör parternas grundläggande avsikter med att de ingår avtalet. Att vara tydlig i detta avseende minskar enligt min erfarenhet risken för konflikter.

Ett annat tips för att undvika konflikter är att följa upp avtalet efter det att det ingåtts. Jag skulle säga att det inte är helt ovanligt att ett avtal läggs bort och kanske till och med glöms bort efter undertecknandet. Då är det svårt för de som är inblandade i det som avtalet reglerar att veta vad som gäller och förväntas av dem. Det kan ju då också vara svårt att komma ihåg hur de mer formella frågorna ska hanteras, t.ex. under vilka omständigheter och när ett avtal kan sägas upp eller förlängas.

Mina bästa tips för att undvika konflikter är alltså sammanfattningsvis; skriv avtal, var tydlig och följ upp avtalet även efter undertecknandet!

Februari 2017

Hej Mikael Kowal, advokat/partner och ansvarig för Corporate gruppen på MAQS kontor i Göteborg som hanterar företagsförvärv (M&A) åt byråns kunder.

Så här i början av ett nytt år brukar man vilja sammanfatta det man just lämnat. Så hur har M&A-året 2016 varit?

Vi har haft ovanligt högt tryck på vår M&A-verksamhet och det är likadant för våra kontor i Stockholm och Malmö. Det var hög fart i princip hela 2016 och det är fortsatt högt tryck nu när vi gått in i det nya året. Det är både fler företagsförvärv och högre värden det rör sig om. Det märks att vi är inne i en högkonjunktur.

Vad är det för typer av transaktioner det rör sig om?

Det är mycket av allt men jag tycker att vi ser mer av utländska företag som är intresserade av att investera i Sverige. Det största uppdraget (mätt i tid) var för min del när Rabbalshede Kraft och det globalt oberoende investmentbolaget Ardian gemensamt investerade i vindpark Lyrestad, och där all producerad el köps av Google. Anledningen till att fler vill investera i Sverige är att vi uppfattas som ett stabilt land både politiskt och ekonomiskt.

Vad tror du om 2017?

Året har ju börjat bra och jag ser inte att det är någon avmattning på väg så det är positiva nyheter, både för oss på MAQS och för Sverige som land. Jag uppfattar att vi i princip är tillbaka på de nivåer vi var 2008 innan den stora finanskrisen – men med den viktiga skillnaden att det som sker nu är mer kontrollerat. Konjunkturen går ju i cykler så förr eller senare kommer det en nedgång och då är det ju viktigt att de affärer som gjorts under högkonjunkturen är sunda och så uppfattar jag att det är för tillfället.

Till sist – varför blev det just M&A och Corporate juridik för dig?

Jag gillar att arbeta med företagsförvärv eftersom det kombinerar affärer och juridik så intimt och det är ofta högt tempo vilket passar mig. Vi arbetar även med kapitalanskaffningar (emissioner), styrelse- och ägarrelaterade frågor, bolagsstyrning och incitamentsprogram och den sidan handlar mer om att sätta strukturer för företagen. För mig är båda delarna viktiga och personligen känns det bra att mina kunskaper hjälper företag i olika utvecklingsfaser.