Om

Alexander Källström har mångårig erfarenhet av rådgivning inom immaterialrätt och marknadsrätt, med särskilt fokus på varumärken, design, upphovsrätt och marknadsföringsfrågor. Alexander ger löpande rådgivning rörande strategier för att skydda och förvalta immateriella tillgångar samt försvar av rättigheter i samband med tvister, invändningar och hävningar.

Alexander har erfarenhet av stora och komplexa intrångsmål i domstol, domännamnstvister samt erfarenhet av att hantera immateriella tillgångar i samband med företagsöverlåtelser.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, advokat, 2020

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, biträdande jurist och advokat, 2015-2020

Svea hovrätt, föredragande, 2015

Södertörns tingsrätt, tingstjänstgöring, 2012-2015

Utbildning

Stockholms universitet, jur. kand., 2012

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Övrigt

Adjungerad styrelseledamot och medlemsansvarig, Svenska Föreningen för Immaterialrätt, SFIR

Seminarielärare, grundkursen i immaterialrätt och marknadsrätt (Civilrätt B), Stockholms universitet