Om

Amanda Dyberg arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser samt bolagsrättsliga frågor som kapitalanskaffningar, omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Solna tingsrätt, notarietjänstgöring, 2019-2021

Wistrand Advokatbyrå, biträdande jurist, 2019

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2017-2019

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2017

University of Sydney, kurser, 2016