Anders Åberg

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 20 30
Mobiltelefon: Frankrike +33 680 12 68 69, Sverige: +46 73 380 01 01
Fax: +46 31 10 20 40
anders.aberg@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Anders Åberg har en unik erfarenhet av både nationella och internationella transaktioner som advokat och tidigare chefsjurist i en multinationell industrikoncern samt därefter i en försäkringsgrupp. Anders har förutom Sverige bott och arbetat i Belgien, USA, England och Frankrike. Under de senaste 18 åren har han varit verksam från Paris och Stockholm, bl.a. som chef för Advokatbyrån Vinges kontor i Paris.

Anders har en stor nationell och internationell erfarenhet av företagsaffärer. Han har bl.a. varit verksam med följande:

 • EQT: Förvärv i Italien för Finn Power OY Finland. Ansvarig för avyttringen av Finn Power OY koncernen till börsnoterade Italienska Prima.
 • Nordic Capital: Ansvarig för avyttringen av Fritidsresegruppen (Sverige, Norge, Finland och Danmark) till TUI Travel. Avyttring av Reynoldsgruppen i Frankrike (metallgrossist).
 • Axford Gruppen: Avyttring av börsnoterade Spar Finland till finsk koncern.
 • Assi Domänkoncernen (Sveaskog): Arbetat med ordförande Bernt Magnusson, VD Gunnar Palme och investmentbanken Carnegie under ca 3 år med avyttringarna av hela skogskoncernens industriverksamhet i Europa.
 • Adcore/Connecta: Arbetat med CEO Ole Oftedal under ca 3 år med avyttring av all operativ verksamhet i Europa och omstrukturering vilket ledde till det bolag som idag utgör nuvarande fastighetsbolaget Klövern.
 • TUI Nordic/Fritidsresegruppen: Genomfört gruppens olika förvärv av bolag i Sverige, Norge och Finland.

Fransk/Svenska transaktioner: Ansvarat för ett 40-tal förvärv och avyttringar i Frankrike och Sverige för franska/svenska uppdragsgivare.

Expertis

 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, Partner, 2010-
 • Advokatbyrån Vinge, Stockholm/Paris, Partner, 1994-2009
 • Trygg-Hansa, Chefsjurist och Vice VD, Stockholm/New York, 1989-1994
 • Swedish Match, Chefsjurist, Stockholm/Bryssel, 1975-1988
 • Advokatbyrån De Bandt, Van Hecke (numera Linklaters), Bryssel, 1973-1975
 • EU Kommissionen, Bryssel, 1973
 • Svenska Handelskammaren, Bryssel, 1972

Utbildning

 • Stanford Business School, USA, Ekonomi - Stanford Executive Programme (SEP), 1983
 • College d’Europe, Belgien (master juridik), 1972
 • Lunds Universitet (ekonom), 1971
 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1970

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 1995-
 • Styrelseledamot i Franska Handelskammaren, Stockholm
 • Styrelseledamot i Alfred Berg Kapitalförvatning AB

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Relaterade dokument