Om

Anders Eriksson arbetar huvudsakligen med kapitalmarknadsfrågor såsom börsintroduktioner, publika kapitalanskaffningar och incitamentsprogram samt regelefterlevnad för publika bolag.

Anders bistår även regelbundet klienter i samband med investeringar, företagsöverlåtelser och i allmänna bolagsrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Morris Law, biträdande jurist, 2017-2020

Advokatfirman Cederquist, uppsatspraktikant, 2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt Lohilo Foods i samband med företrädesemission

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Lohilo Foods AB (publ) i samband med en nyligen avslutad...
21.12.21 Läs mer

Thinc Jetty Collective förvärvar 70 procent av aktierna i Context Media

MAQS har företrätt Thinc Jetty Collective AB (publ) i samband med förvärvet av 70 procent av aktierna i...
21.12.16 Läs mer

MAQS legal rådgivare till Premium Snacks vid listbyte

MAQS har företrätt Premium Snacks Nordic AB i samband med dess listbyte från Spotlight Stock Market till...
21.12.10 Läs mer

MAQS biträdde QuiaPEG i samband med riktade emissioner om cirka 16 MSEK

I samband med två riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till ett antal svenska och utländska...
21.09.29 Läs mer