Om

Anders Eriksson arbetar huvudsakligen med kapitalmarknadsfrågor såsom börsintroduktioner, publika kapitalanskaffningar och incitamentsprogram samt regelefterlevnad för publika bolag.

Anders bistår även regelbundet klienter i samband med investeringar, företagsöverlåtelser och i allmänna bolagsrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Morris Law, biträdande jurist, 2017-2020

Advokatfirman Cederquist, uppsatspraktikant, 2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt Zesec of Sweden vid unitsemission och notering på NGM Nordic SME

I samband med noteringen har Zesec genomfört en emission av 2 150 000 units bestående av aktier och...
21.06.14 Läs mer