Om

Anders Eriksson arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser och bolagsrättsliga frågor så som omstruktureringar, kapitalanskaffningar samt styrelse- och ägarrelaterade frågor.

Anders biträder även regelbundet klienter inom aktiemarknadsjuridik bl.a. med publika kapitalanskaffningar, noteringar och listningsprocesser samt frågor kopplade till bolagsstyrning, informationsgivning och marknadsmissbruk.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Morris Law, biträdande jurist, 2017-2020

Advokatfirman Cederquist, uppsatspraktikant, 2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-