Om

Anders Eriksson arbetar huvudsakligen med kapitalmarknadsfrågor såsom börsintroduktioner, publika kapitalanskaffningar och incitamentsprogram samt regelefterlevnad för publika bolag.

Anders bistår även regelbundet klienter i samband med investeringar, företagsöverlåtelser och i allmänna bolagsrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Morris Law, biträdande jurist, 2017-2020

Advokatfirman Cederquist, uppsatspraktikant, 2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

MAQS biträdde QuiaPEG i samband med riktade emissioner om cirka 16 MSEK

I samband med två riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till ett antal svenska och utländska...
21.09.29 Läs mer

MAQS rådgivare när Bauer Hockey förvärvar ProSharp

MAQS har företrätt Bauer Hockey LTD, världens ledande tillverkare av hockeyutrustning, vid förvärvet av...
21.08.26 Läs mer

MAQS har biträtt Zesec of Sweden vid unitsemission och notering på NGM Nordic SME

I samband med noteringen har Zesec genomfört en emission av 2 150 000 units bestående av aktier och...
21.06.14 Läs mer