Om

Andréa Rylander är ansvarig för MAQS specialistområde Hållbarhet och arbetar branschöverskridande med regulatorisk efterlevnad och CSR

Välkommen att besöka MAQS Hållbarhet för att läsa mer.

Andréa har även mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser och projektleder löpande såväl nationella som internationella företagsöverlåtelser med särskilt fokus mot fastigheter och vindkraftsbranschen. Andréa arbetar även med bolagsrättsliga frågor och är regelbundet rådgivare vid kapitalanskaffningar, omstruktureringar och aktieägaravtal.

Kompetens

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie,  2017-2018

Advokatfirman Delphi, biträdande jurist, 2015-2017

Advokatfirman Delphi, trainee, 2015

Nordea Bank, rådgivare, 2013-2015

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2015