Om

Anna Sara Andersson är specialiserad inom nationell tvistlösning. Anna Sara företräder små och stora företag med bland annat skadeståndsrättsliga och bolagsrättsliga tvister.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2016-2019

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2015-2016

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2013-2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

University of Nijmegen, studier i Europarätt, 2013

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Young Arbitrators Sweden