Om

Anna Sara Andersson har mångårig erfarenhet som ombud i alla typer av kommersiella tvister, såväl nationella som internationella, såväl i allmän domstol som skiljeförfaranden samt i frågor kopplat till bygg- och infrastruktur.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2016-2019

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2015-2016

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2013-2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

University of Nijmegen, studier i Europarätt, 2013

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Young Arbitrators Sweden