Om

Annica Börjesson är ansvarig för MAQS tvistlösningsavdelning och specialiserad inom såväl nationell som internationell kommersiell tvistlösning och med särskilt fokus på allmänna transport- och försäkringsrelaterade frågor och avtal. Annica har även omfattande erfarenhet av att hantera ansvars- och rättsskyddskrav samt haverier under redarförsäkringar.  

Annica är verksam som certifierad skiljeman och medlare.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2008- 

The Swedish Club,  Claims Executive, Grekland, 2008

The Swedish Club, Claims Executive, Hong Kong, 2006-2007

The Swedish, Club, Claims Executive, 2004-2006

Kalmar tingsrätt, tingstjänstgöring, 2002-2004

Utbildning

University of Southampton (Institute of Maritime Law), kurser i sjörätt, 2007

Lunds universitet, jur. kand., 2001

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for sjørett, kurser i sjörätt och angloamerikansk rätt, 2000

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Swedish Arbitration Association (SAA)

Styrelseledamot Svenska sjörättsföreningen

Styrelseledamot Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association

Försäkringsjuridiska föreningen

Övrig information

Rankad i Chambers Europe 2020 (Transportation)

Certifierad skiljeman (SCC och SAA)

Certifierad medlare (CEDR)

Särskild ledamot i dispaschmål vid Göteborgs tingsrätt

Who's Who Legal