Om

Annica Börjesson är specialiserad inom såväl nationell som internationell, kommersiell tvistlösning och med särskilt fokus på allmänna transport- och försäkringsrelaterade frågor och avtal. Annica har även omfattande erfarenhet av att hantera ansvars- och rättsskyddskrav samt haverier under redarförsäkringar.  

Annica är verksam som certifierad skiljeman och medlare.

Kompetens

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2008- 

The Swedishm Claims Executive, Club Greece, 2008

The Swedish Club, Claims Executive, Hong Kong, 2006-2007

The Swedish, Club, Claims Executive, 2004-2006

Kalmar tingsrätt, tingstjänstgöring, 2002-2004

Utbildning

University of Southampton (Institute of Maritime Law), kurser i Maritime law, 2007

Lunds universitet, jur. kand., 2001

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for sjørett, kurser Maritime law, 2000

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Swedish Arbitration Association (SAA)

Styrelseledamot Svenska sjörättsföreningen

Styrelseledamot Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association

SCC Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)

Försäkringsjuridiska föreningen

Övrig information

Rankad i Chambers Europe 2020 (Transportation)

Certifierad skiljeman (SCC och SAA)

Certifierad medlare (CEDR)

Särskild ledamot i dispaschmål vid Göteborgs tingsrätt