Om

Anton Olsson är ansvarig för MAQS branschområde Automotive och arbetar regelbundet med att förhandla, upprätta och granska större avtalsstrukturer och företräder löpande nationella och internationella företag inom den tillverkande industrin generellt och i fordonsindustrin i synnerhet. Anton har särskild erfarenhet av fordonsindustrin med fokus på elektrifiering, connectivity, car-sharing, sourcing och större utvecklingssamarbeten.

Välkommen att besöka MAQS Automotive för att läsa mer.

Anton arbetar även löpande med företagsöverlåtelser och bolagsrättsliga frågor.

Kompetens

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2013- 

Alingsås tingsrätt, tingtjänstgöring, 2011-2013

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2010-2011

Utbildning

Göteborgs universitet, jur.kand., 2010

Radboud University of Nijmegen, kurser i juridik, 2009

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2015-