Om

Azra Huzejrovic arbetar huvudsakligen med att upprätta och granska kommersiella avtal. Azra jobbar även med frågor kring kommersialisering och licensiering av immateriella tillgångar.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Uddevalla tingsrätt, tingstjänstgöring, 2019-2021

Utbildning

Örebro universitet, juristexamen, 2019