Om

Benjamin Namini arbetar huvudsakligen i alla typer av kommersiella tvister, såväl nationella som internationella samt i frågor kopplat till bygg- och infrastruktur.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Solna tingsrätt, tingsnotarie och beredningsjurist, 2018-2020

Utbildning

Stockholms universitet, ek.kand., 2020

Stockholms universitet, juristexamen, 2018