Om

Camilla Granholm arbetar huvudsakligen med immaterial- och marknadsrätt, offentlig upphandling samt tvistlösning. Camilla har erfarenhet av processer både i allmänna domstolar och i förvaltningsdomstolar.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Lunds tingsrätt, beredningsjurist, 2018

Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016-2018

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2015

University of Sheffield, kurser i juridik, 2014

Medlemskap

Föreningen för yngre jurister i Södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning (SYF)