Charlotte Hybinette

Advokat/Managing Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 55
Mobiltelefon: +46 708 53 92 71
Fax: +46 8 407 09 10
charlotte.hybinette@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Charlotte Hybinette är sedan 2014 managing partner på MAQS kontor i Stockholm.

Charlotte företräder löpande framför allt publika bolag, företrädesvis inom fastighetssektorn.

Charlotte är specialiserad inom aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och bolagsstyrning. Charlotte biträder bolag vid transaktioner, kapitalanskaffning och i aktiemarknadsrättsliga frågor. Charlotte har bland annat medverkat vid ett stort antal uppmärksammade fastighetstransaktioner och strukturaffärer och även vid ett antal omvända förvärv, skapandet av noterade fastighetsbolag och publika uppköp.

Charlotte bistår vidare noterade bolag och deras ägare med annan löpande rådgivning inom bl.a. corporate governance, och hon har även erfarenhet från kapitalmarknaden och biträder klienter vid emissioner och noteringar av företagsobligationer och andra värdepapper.

Charlotte arbetar löpande med rådgivning åt styrelser och ledningsgrupper i framför allt noterade bolag.

Expertis

 • Fastighetsrätt
 • Kapitalmarknad

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2002-
 • Magnusson Wahlin Advokatbyrå, 2001-2002
 • Holm Advokatbyrå, 2000
 • Praktikant vid Europeiska Kommissionen DG IV (Konkurrens), 1999
 • Europaparlamentet, 1998

Utbildning

 • The University of Law, London (tidigare College of Law), 2001
 • Stockholms Universitet (jur. kand), 2000
 • Université Libre de Bruxelles, 1996-1997

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2006
 • Juristföreningen i Stockholm, styrelseledamot
 • Europarättsföreningen, styrelseledamot

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Styrelseledamot i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) samt Advokatfirma Christersdotter AB.

Relaterade dokument