Christian Riddarbo (f.d. Gunnarsson)

Advokat/Senior Associate
Göteborg
Telefon: +46 31 760 63 62
Mobiltelefon: +46 709 10 31 80
Fax: +46 31 10 20 40
christian.riddarbo@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Christian Riddarbo är advokat och medlem av MAQS verksamhetsgrupp ”Corporate”. Han är specialiserad inom bolagsrätt och har flera års erfarenhet av att hantera legala frågeställningar relaterade till företagsöverlåtelser och övriga bolagsrättsliga ärenden såsom omstruktureringar samt privata och publika kapitalanskaffningar.

Christians verksamhet som juridisk rådgivare sker med utgångspunkt från klientens unika verksamhet och skiftande behov vilket i kombination med ett personligt engagemang syftar till att genom ett resultatinriktat angreppssätt tillföra klienten största möjliga nytta. Han projektleder löpande större företagsöverlåtelser, organiserar och genomför omstruktureringar och kapitalanskaffningar på uppdrag av såväl nationella som internationella aktörer.

Christian har ett personligt intresse för samhällsfrågor och finner det angeläget att i sin verksamhet som juridisk rådgivare ta ett socialt ansvarstagande. Genom sitt personliga engagemang i ideella organisationer som Göteborg och Skånes gatutidning Faktum och Ung Cancer bidrar han med sin juridiska kompetens i syfte att utveckla organisationernas verksamhet och möjligheter att påverka samhället.

Expertis

 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2010-
 • Wistrand Advokatbyrå, 2010
 • Borås tingsrätt, 2008-2010
 • Wistrand Advokatbyrå, 2007-2008
 • Klipatrick Stockton Advokat, 2007

Utbildning

 • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2007

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2012-

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument