Om

Christina Rydell Ahlström är ansvarig för MAQS branschområde Renewables och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt och hjälper dagligen svenska och internationella företag på området. Christina biträder framför allt i uppdrag som rör tillståndsfrågor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, ansvar för föroreningar, grannelagsrättsliga frågor och andra miljörelaterade ärenden och frågor kopplade till exploatering. Christina har även särskilt fokus mot förnybar energi där hon arbetar med miljörättsliga frågeställningar kopplat till förvärv, etablering och drift av vindparker och vattenkraftverk.

Christina anlitas ofta som föredragshållare vid utbildning inom miljörätt.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2008-

Västmanlands tingsrätt, tingstjänstgöring, 2007-2008

Uddevalla tingsrätt, tingstjänstgöring, 2005-2007

Lunds universitet, forskarutbildning, miljörätt, 2004-2005

Utbildning

Handelshögskolan i Göteborg, nationalekonomi, 2003

Uppsala universitet, jur. kand., 2003

Köpenhamns universitet, internationell miljörätt och internationell energirätt, 2002

Lunds universitet, miljörätt, 2001

Uppsala universitet, fördjupningskurs i Östeuropakunskap, 2000-2001

Franska, École Populaire Supérieure d’Aix-en-Provence, 1997

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Nätverket Renare Mark

Västsvenska miljörättsföreningen

Svensk Vindkraftförening

Svensk Vattenkraftförening

Rankningar

I Legal 500 rankad som Next Generation Lawyer inom Environment

Relaterade nyheter

MAQS högt rankade i Legal 500

Årets rankning i Legal 500 över Sveriges advokatbyråer är MAQS stolta över att återigen ha blivit...
21.04.27 Läs mer

MAQS Renewables team biträdde en av medinvesterarna vid förvärv av andel i en av Europas största vindkraftparker

MAQS Renewables team har företrätt en medinvesterare till Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG vid...
20.06.18 Läs mer