Christina Rydell Ahlström

Advokat/Senior associate
Göteborg
Telefon: +46 31 10 61 56
Mobiltelefon: +46 768 66 15 36
Fax: +46 31 10 20 40
christina.rydell-ahlstrom@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Christina Rydell Ahlström tillhör MAQS fastighetsgrupp och är inriktad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, bland annat innebärande plan- och byggfrågor. Christina har ett väldokumenterat intresse och gedigen kunskap inom miljörättsområdet. Christina har bland annat studerat miljörätt, internationell miljörätt och internationell energirätt vid Lunds och Köpenhamns universitet, praktiserat hos Stefan Karlmark, miljöroteln på Riksåklagarmyndigheten samt forskat inom miljöstraffrätt vid Lunds Universitet.

Christina biträder framför allt i uppdrag som rör tillståndsfrågor för miljöfarlig verksamhet, ansvar för föroreningar och andra miljörelaterade ärenden. Härutöver har Christina utvecklat en särskild kompetens inom vattenbruksbranschen där hon bland annat biträder företag i samband med ansökan om tillstånd enligt miljö- och fiskerilagstiftningen.

Christina ingår också i MAQS avdelning för Clean Tech. Denna avdelning bevakar utvecklingen av och juridiken för företag som arbetar med ren teknik, Clean Tech. Christina har bl.a. erfarenhet av att biträda klienter i samband med etablering av vindkraft.

Expertis

 • Energi och naturtillgångar
 • Fastighetsrätt
 • Miljörätt

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2008-
 • Västmanlands Tingsrätt, 2007-2008
 • Uddevalla Tingsrätt, 2005-2007
 • Lunds Universitet, Forskarutbildning, miljörätt, 2004-2005
 • Riksåklagarmyndigheten handledare vice chefsåklagaren Stefan Karlmark, Praktik, miljöroteln, 2002

Utbildning

 • Handelshögskolan i Göteborg (Nationalekonomi), 2003
 • Uppsala Universitet (jur. kand.), 2003
 • Köpenhamns Universitet (Internationell miljörätt och Internationell energirätt), 2002
 • Lunds Universitet (Miljörätt), 2001
 • Uppsala Universitet (Fördjupningskurs i Östereuropakunskap), 2000-2001
 • Franska, École Populaire Supérieure d’Aix-en-Provence, 1997

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2011
 • Västsvenska Industri- och Handelskammarens Affärsnätverk Miljörätt
 • Västsvenska Miljörättsföreningen
 • Nätverket Renare Mark

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • ELSIUS nr 9, 1-2010 ”MAQS och Miljörätt”
 • Tidskrift utgiven av juristföreningen i Finland, häfte 3-4/2004 ”Om cites implementering i svensk rätt eller varför en professor inte bör mottaga elfenbensgåvor i utlandet” – medförfattare
 • Polisens bevissäkring vid miljöbrottslighet, examensarbete, Juridiska Institutionen, Uppsala Universitet

Relaterade dokument