Christina Rydell Ahlström

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 61 56
Mobiltelefon: +46 768 66 15 36
Fax: +46 31 10 20 40
christina.rydell-ahlstrom@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Christina Rydell Ahlström är ansvarig för MAQS miljörättsgrupp och är inriktad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, bland annat innebärande plan- och byggfrågor. Christina har ett väldokumenterat intresse och gedigen kunskap inom miljörättsområdet. Christina biträder dagligen klienter inom fastighetsbranschen och industrin.

Christina biträder framför allt i uppdrag som rör tillståndsfrågor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, ansvar för föroreningar, grannelagsrättsliga frågor och andra miljörelaterade ärenden och frågor kopplade till exploatering. Härutöver har Christina utvecklat en särskild kompetens inom livsmedelsbranschen där hon bland annat biträder företag i samband med ansökan om tillstånd enligt miljölagstiftningen och annan lagstiftning inom livsmedelsområdet.

Christina ingår också i MAQS avdelning för Clean Tech. Denna avdelning bevakar utvecklingen av och juridiken för företag som arbetar med ren teknik, Clean Tech. Christina har bl.a. erfarenhet av att biträda klienter i samband med vattenkraft och etablering av vindkraft.

Expertis

 • Energi och naturtillgångar
 • Fastighetsrätt
 • Miljörätt

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2008-
 • Västmanlands Tingsrätt, 2007-2008
 • Uddevalla Tingsrätt, 2005-2007
 • Lunds Universitet, Forskarutbildning, miljörätt, 2004-2005
 • Riksåklagarmyndigheten handledare vice chefsåklagaren Stefan Karlmark, Praktik, miljöroteln, 2002

Utbildning

 • Handelshögskolan i Göteborg (Nationalekonomi), 2003
 • Uppsala Universitet (jur. kand.), 2003
 • Köpenhamns Universitet (Internationell miljörätt och Internationell energirätt), 2002
 • Lunds Universitet (Miljörätt), 2001
 • Uppsala Universitet (Fördjupningskurs i Östereuropakunskap), 2000-2001
 • Franska, École Populaire Supérieure d’Aix-en-Provence, 1997

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2011
 • Nätverket Renare Mark
 • Västsvenska miljörättsföreningen

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Listad under Next Generation Lawyer inom Environment, The Legal 500, 2017

Relaterade dokument