Clarissa Fröberg

Advokat/Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 82
Mobiltelefon: +46 73 312 01 80
Fax: +46 8 407 09 10
clarissa.froberg@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Clarissa Fröberg har varit verksam som jurist sedan 1997, och arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå sedan år 2000. Hon har stor erfarenhet av arbete avseende företagsöverlåtelser och avtalsrättslig rådgivning. Clarissa arbetar också med rådgivning i bolagsrättsliga och marknadsrättsliga frågor. Förutom MAQS arbetsgrupp ”Mergers & Acquisitions” är Clarissa också medlem av byråns German Desk och arbetar där främst med etableringar av tyska företag i Sverige och löpande affärsjuridisk rådgivning åt byråns tyska klienter. Clarissa företräder främst företag av alla storlekar, men också myndigheter.

Clarissa biträder byråns klienter med upprättande av avtal, avtalstolkning samt avtalsförhandling. Vidare biträder hon även byråns större och internationella klienter i samband med förvärv eller försäljning av verksamheter eller outsourcing av affärsområden. Vidare arbetar hon i ärenden rörande upprättande och förhandling av distributions- och återförsäljaravtal, aktieägaravtal samt finansierings- och säkerhetsavtal. Clarissa arbetar även med löpande rådgivning i marknadsrättsliga frågor samt juridiska frågor rörande e-handel.

Expertis

 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • German Desk
 • Immaterialrätt och marknadsrätt
 • Kommersiella avtal

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2011-
 • Gärde Wesslau Advokatbyrå, 2006-2010
 • Norrmalmstorgs Advokatbyrå, 2006
 • Collector Finance & Law, 2005-2006
 • Gernandt & Danielsson, 2000-2005
 • Stockholms tingsrätt, 1999-2000
 • Advokatfirman Vinge, 1997-1998

Utbildning

 • Stockholm Universitet (jur. kand.), 1997
 • Christian Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland, 1996

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2005, 2007-

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska

Relaterade dokument