Om

Elin Etéus har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning med alla former av skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter. Elin projektleder även kontinuerligt i frågor kopplat till dataskydd och integritetsfrågor och har hållit många utbildningar och seminarier i ämnet.

Kompetens

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017- 

Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2016-2017 

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2014-2016 

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-