Eric Ehrencrona

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 61 54
Mobiltelefon: +46 768 66 15 35
Fax: +46 31 10 20 40
eric.ehrencrona@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Eric Ehrencrona har drygt tio års erfarenhet av rådgivning inom M&A, bolagsrätt samt kapitalmarknadsrätt. Han har erfarenhet av att företräda såväl köpare som säljare i överlåtelseprocesser – alltifrån enklare generationsskiften till mer komplexa överlåtelser och förvärv innefattande större svenska och internationella koncerner. Bland de klienter Eric rådgivit i ovanstående frågor återfinns till exempel privata riskkapitalbolag, offentliga investeringsbolag och entreprenörer.

Eric är huvudansvarig för MAQS Göteborgs avdelning för kapitalmarknadsrätt och rådger löpande noterade och listade bolag i frågor kopplade till huvudsakligen compliance. Han anlitas årligen som ordförande på bolagsstämmor i publika aktiebolag och har projektlett flertalet listningsprocesser och publika kapitalanskaffningar.

Dessutom bistår Eric löpande klienter i bolagsrättsliga frågor kopplade till exempelvis omstruktureringar, kapitalanskaffningar och aktieägaravtal.

Expertis

  • Bolagsrätt (Corporate)
  • Företagsöverlåtelser (M&A)
  • Sport, media & underhållning

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2007-
  • Förvaltningsrätten i Göteborg (sommarnotarie), 2007

Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2007
  • Företagsekonomiska studier vid Göteborgs Universitet, 2007

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund, 2012-

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument