Eric Ehrencrona

Advokat/Senior Associate
Göteborg
Telefon: +46 31 10 61 54
Mobiltelefon: +46 768 66 15 35
Fax: +46 31 10 20 40
eric.ehrencrona@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Eric Ehrencrona har mångårig erfarenhet av rådgivning inom huvudsakligen företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt och föreningsrätt Han har företrätt såväl säljare som köpare i samband med diverse transaktioner – alltifrån enklare generationsskiften till mer komplexa överlåtelser och förvärv innefattande större svenska och internationella koncerner. Eric är särskilt specialiserad på projektledning vid försäljning av ägarledda bolag och därmed sammanhängande frågeställningar. Dessutom bistår han löpande klienter i bolagsrättsliga frågor kopplade till exempelvis omstruktureringar, kapitalanskaffning och aktieägaravtal. Eric är också specialiserad på legal rådgivning åt ekonomiska föreningar och dess företrädare. Bland de klienter Eric rådgivit i ovanstående frågor återfinns till exempel privata riskkapitalbolag, offentliga investeringsbolag och entreprenörer.

Expertis

  • Bolagsrätt (Corporate)
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2007-
  • Förvaltningsrätten i Göteborg (sommarnotarie), 2007

Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2007
  • Företagsekonomiska studier vid Göteborgs Universitet, 2007

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund, 2012-

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument