Fredrik Iverström

Advokat/Styrelseordförande
Telefon: +46 31 10 61 35
Mobiltelefon: +46 734 17 62 12
Fax: +46 31 10 20 40
fredrik.iverstrom@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Fredrik Iverström ingår i MAQS tvistlösningsgrupp och är specialiserad inom tvistlösning och konflikthantering.

Fredrik har en mångårig och gedigen erfarenhet som ombud i kommersiella tvister av varierande slag, såväl i domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden. Fredrik företräder huvudsakligen större svenska och internationella företag men även mindre och medelstora bolag.

Fredrik är verksam som skiljeman i skiljeförfaranden inför Internationella Handelskammarens Skiljedomsinstitut i Paris, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Västsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Fredrik är dessutom utsedd som särskild medlare och anlitas ofta i affärstvister där parterna har som gemensam målsättning att avsluta inledd process genom en uppgörelse i godo.

Expertis

 • Tvistlösning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2003-
 • KPMG Legal, 2000-2003
 • Hemberg Advokatbyrå, 1998-2000
 • Hovrätten för Västra Sverige, 1997-1998
 • Simrishamns tingsrätt, 1995-1997

Utbildning

 • Handelskammares Skiljedomsinstitut (särskild skiljemannautbildning), 2011
 • Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut (exklusiv Medlingsutbildning), 2009
 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1995

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2003-
 • The Swedish Arbitration Association

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Certifierad medlare, Stockholms Handelskammare
 • Diploma in International Commercial Arbitration
 • Föredragshållare i konflikthantering och medling

Relaterade dokument