Henrik Fagö

Advokat/Managing Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 62
Mobiltelefon: +46 70 524 45 12
Fax: +46 8 407 09 10
henrik.fago@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Henrik Fagö har arbetat som jurist sedan 2000 och är verksam inom företagsöverlåtelser samt bolags- och finansmarknadsrätt och har stor erfarenhet från nationella och internationella privata och publika förvärv, försäljningar och samgåenden. Henrik har medverkat i transaktioner inom en rad olika branscher såsom media, transport, verkstadsindustri och finansmarknad och har företrätt både svenska och utländska private equity-fonder, banker och industriella aktörer i förvärvs- och försäljningsprocesser. Henrik arbetar även löpande med rådgivning till privata och publika bolag, banker, värdepappersbolag och fondbolag i olika bolags- och finansmarknadsrättsliga frågor och har – bl.a. genom sin tid vid JRS-koncernen – fått branschspecifik kunskap om värdepappersrörelse.

Expertis

 • Bank och finansiering
 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2014-
 • Setterwalls Advokatbyrå, Senior Associate, 2012-2014
 • JRS Group, tf. Chefsjurist (secondment), 2011-2012
 • Setterwalls Advokatbyrå, Senior Associate, 2004-2011
 • Stockholms tingsrätt, Tingsnotarie, 2003-2004
 • Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Associate, 2000-2003

Utbildning

 • Lunds Universitet (jur.kand.), 2000
 • Lunds Universitet (fil. kand. i företagsekonomi), 2000

Medlemskap

 • International Bar Association, 2015-
 • Sveriges Advokatsamfund, 2007-

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument