Om

Isabella Pöhner Hörnestig arbetar huvudsakligen med ärenden kopplade till arbetsrätt respektive integritet och dataskydd. Därutöver arbetar Isabella även med att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Göteborgs universitet, arbetsrättsjurist

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2020