Om

Jasdeep Singh är specialiserad inom entreprenadrätt och tvistlösning och har mångårig erfarenhet som ombud i tvister inför domstolar och skiljenämnder rörande bl.a. entreprenadrätt och skadestånd.

Jasdeep är teamledare inom sitt verksamhetsområde.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Front Advokater, biträdande jurist, 2016-2019

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019-

Young Arbitrators Sweden