Jessica Svantesson

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 61 53
Mobiltelefon: +46 768 66 15 30
Fax: +46 31 10 20 40
jessica.svantesson@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Jessica Svantesson ingår i MAQS fastighetsgrupp och rådger löpande klienter i fastighetsrelaterade frågor. Hon är särskilt inriktad på fastighetstransaktioner, fastighetsexploateringar och nyttjanderätter. Jessica har många års erfarenhet av att biträda klienter i juridiska frågor med fastighetsanknytning. Hon har företrätt såväl köpare som säljare i olika typer av fastighetsrelaterade transaktioner – allt från försäljning av enstaka fastigheter till mer komplexa transaktioner innefattande större fastighetsbestånd och sale- and leaseback upplägg.

Jessica biträder även klienter i frågor avseende löpande fastighetsförvaltning samt upprättande och förhandling av hyresavtal, arrendeavtal och andra typer av nyttjanderättsavtal. Härutöver handlägger hon även tvister med anknytning till fastigheter innefattande bland annat förhandlingar i hyres- och arrendenämnd. Bland de klienter som Jessica rådgett återfinns såväl svenska som utländska fastighetsbolag och fonder samt offentliga aktörer och privata fastighetsägare. Genom sin tidigare fleråriga erfarenhet av arbete på amerikansk advokatbyrå har Jessica en djupare kunskap och förståelse för amerikansk affärskultur.

Jessica ingår också i MAQS avdelning för CleanTech. Denna avdelning bevakar utvecklingen av juridiken för företag som arbetar med ren teknik, CleanTech. Jessica har härvid bland annat erfarenhet av att biträda klienter i samband med etablering av vindkraftverk.

Expertis

  • Fastighetsrätt

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2007-
  • Mölndals tingsrätt, 2005-2007
  • Forman Rossabi Black, P.A., USA, 2001-2002

Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2004
  • University of North Carolina at Greensboro (Ba. in economics), 2001

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund, 2011-

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument