Jimmy Carnelind

Advokat/Head of Public
Telefon: +46 31 763 25 31
Mobiltelefon: +46 768 66 15 71
Fax: +46 31 10 20 40
jimmy.carnelind@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Jimmy Carnelind tillhör byråns specialistgrupp inom offentlig upphandling och arbetar i huvudsak med frågor inom offentlig upphandling och annan offentlig rätt samt förvaltningsrätt. Jimmy har särskild erfarenhet av förvaltningsrättsliga processuella frågor och arbetar  därför också ofta i skatterättsliga processer och ärenden rörande företrädaransvar. Genom erfarenhet av konkurshantering hanterar Jimmy även obeståndsrelaterade frågor.

Arbetet med offentlig upphandling innebär bland annat att Jimmy biträder upphandlande myndigheter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen med upprättande och granskning av förfrågningsunderlag, rådgivning i samband med utvärdering av anbud, förhandling och tilldelningsbeslut. Rådgivningen omfattar också ofta upphandlingsstrategier. En stor del av Jimmys arbete med offentlig upphandling innebär att han bistår såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i förvaltningsdomstol i överprövningsmål och i allmän domstol i samband med skadeståndstalan enligt LOU/LUF.

Jimmy har stor erfarenhet av att hålla utbildningar i frågor rörande LOU/LUF och anlitas av såväl privata utbildningsinstitut, yrkeshögskolor och andra organ, såsom exempelvis Business Region Göteborg, IHM Business School, Yrkeshögskolan och Västsvenska Handelskammaren.

Expertis

 • Offentlig upphandling
 • Offentliga verksamheter

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2013-
 • Wistrand Advokatbyrå, 2006-2013
 • Förvaltningsrätten i Göteborg, 2004-2005

Utbildning

 • Göteborgs Universitet, 2003
 • University of Manchester, 2002
 • Università LUISS Guido Carli, Italien, Rom, 2001

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2009-
 • JCI
 • Centrum för Energi & Miljö
 • Göteborg Föreningen för Offentlig Upphandling

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Italienska

Relaterade dokument