Johan Engström

Advokat/Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 66
Mobiltelefon: +46 76 623 03 14
Fax: +46 8 407 09 10
johan.engstrom@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Johan Engström är delägare och arbetar med företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.

Han är rådgivare i samband med aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och due diligence. Johan arbetar löpande med bolagsrätt i samband med kapitalanskaffningar och marknadsnoteringar. Han biträder även noterade bolag i informationsgivningsfrågor.

Johan har varit verksam på advokatbyrå i mer än tio år. Han har även erfarenhet från svenska domstolar till följd av sin tidigare anställning som notarie vid Stockholms tingsrätt.

 

Offentliggjorda transaktioner (2015/2016):

 • Pareto Securities förvärv av Upplands Motors anläggningar i Stockholm och Uppsala genom Mälaråsen AB (publ) och efterföljande notering på Aktietorget.
 • Matse Holding AB (publ)s riktade nyemission om 100 miljoner kronor.
 • Yilport Holdings förvärv av Baltic Sea Gateway AB i samband med privatiseringen av all terminaldrift i Gävle hamn.
 • K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)s listning av preferensaktier på Nasdaq First North.
 • Mercuri International Group AB i samband med management buyouts i Kroatien, Tjeckien, Slovakien och Slovenien.

Expertis

 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Kapitalmarknad

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2010-
 • Ashurst Stockholm, 2006-2010
 • Stockholms tingsrätt, 2007-2008

Utbildning

 • Stockholms universitet (jur. kand), 2006
 • Stockholms universitet (företagsekonomi), 2005

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2012-

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument