Om

Jonas Svahn har mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser och projektleder löpande såväl svenska som internationella företagsöverlåtelser. Jonas företräder såväl säljare till ägarledda bolag vid överlåtelser till investmentbolag/private equity eller industriella köpare, som svenska och internationella private equity-bolag och investmentbolag vid förvärv av svenska bolag. Jonas arbetar även med bolagsrättsliga frågor och är regelbundet rådgivare vid frågor kopplade till kapitalanskaffningar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Jonas arbetar även med fastighetsöverlåtelser och kommersiella hyresrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Front Advokater, biträdande jurist, 2014-2020

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2017-

 

Relaterade nyheter

MAQS har agerat rådgivare vid försäljning av Werinova

Eitrium har förvärvat 100% av aktierna i plastformsprutningsbolaget Werinova AB. Säljarna – Camilla och Jimmy...
22.01.11 Läs mer

MAQS biträdde vid försäljning av Cuben Utbildning AB

Storskogen AB (publ) har genom dotterbolaget Strigo AB förvärvat Cuben Utbildning AB, ett utbildningsföretag...
21.12.06 Läs mer

MAQS rådgivare när Bauer Hockey förvärvar ProSharp

MAQS har företrätt Bauer Hockey LTD, världens ledande tillverkare av hockeyutrustning, vid förvärvet av...
21.08.26 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljning av Billinge Kyl

MAQS har företrätt säljarna och grundarna vid försäljningen av Billinge Kyl Aktiebolag till Francks...
21.05.25 Läs mer