Jörgen Estving

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 20 33
Mobiltelefon: +46 706 20 40 30
Fax: +46 31 10 20 40
jorgen.estving@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Jörgen har arbetat som jurist sedan 1977 och är en av MAQS mest erfarna advokater. Han arbetar i stor utsträckning med frågor rörande fastighetsrätt i vid bemärkelse inkluderande fastighetsrättsliga transaktioner med allt som därtill hör. Sedan lång tid tillbaka har Jörgen kommit att arbeta med speciell fastighetsrätt och därmed sammanhängande frågeställningar såsom markfrågor, fastighetsbildning samt plan och byggfrågor. Därtill kommer hans erfarenhet av obeståndsrättsliga spörsmål.

 

Tack vare sin breda erfarenhet inom fastighetsrätten och sin goda kännedom om fastighetsbranschen kombinerat med lång erfarenhet av avtalsrätt och förhandlingar kan Jörgen på ett konstruktivt sätt biträda olika typer av klienter, såväl små som stora, privata och effentliga aktörer, genom hela exploaterings- och förädlingsprocessen när det gäller fast egendom.

 

Dessutom har Jörgen, mot bakgrund av sin mer än 30 år långa erfarenhet av rekonstruktioner och konkurser, stor erfarenhet av att lämna råd till såväl olika bolag som till banker och andra finansiella institutioner när det gäller obestånds- och kreditsäkerhetsrättsliga frågor. Jörgen är regelbundet utsedd till konkursförvaltare.

Expertis

 • Fastighetsrätt
 • Obestånd

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2002-
 • Magnusson Wahlin Advokatbyrå, 1998-2002
 • Wahlin Advokatbyrå, 1997-1998
 • Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1990-1997
 • D:r Philip Lemans Advokatbyrå, 1981-1990
 • Hovrätten för Västra Sverige, 1979-1981
 • Alingsås tingsrätt, 1977-1979

Utbildning

 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1976

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 1984-
 • REKON Göteborg
 • Konkursförvaltarkollegiet i Göteborg

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument