Katrin Troedsson

Advokat/Managing Partner
Telefon: +46 31 10 20 67
Mobiltelefon: +46 709 42 35 31
Fax: +46 31 10 20 40
katrin.troedsson@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Katrin Troedsson är Managing partner för MAQS kontor i Göteborg. Hon är specialiserad på fastighetsjuridik och har 15 års erfarenhet av att handlägga fastighetsfrågor, från markförvärv och exploatering till uthyrning och löpande fastighetsförvaltning.

En stor del av hennes verksamhet är inriktad på fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade projekt, där hon företräder såväl svenska som utländska klienter i syfte att skapa optimala legala förutsättningar för projektets genomförande. Hon har varit delaktig i och projektlett ett flertal av de större fastighetstransaktioner som MAQS biträtt i under de senaste åren. Katrin biträder vidare klienter i ärenden avseende hyres- och andra nyttjanderättsfrågor samt i närliggande frågor gällande servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Rådgivningen avser bland annat upprättande av nyttjanderättsavtal, förhandlingar i hyres- och arrendenämnd samt handläggning av övriga fastighetsrelaterade ärenden såsom plan- och byggfrågor.

Katrin ingår också i MAQS avdelning för CleanTech. Denna avdelning bevakar utvecklingen av och juridiken för företag som arbetar med ren teknik, CleanTech. Hon har bl. a. erfarenhet av att biträda klienter i samband med etablering av och samarbeten kring förnyelsebar energi, exempelvis inom vindkraftsbranschen.

Expertis

  • Energi och naturtillgångar
  • Fastighetsrätt
  • Miljörätt

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2000-
  • Hovrätten för Västra Sverige, 1999-2000
  • Göteborgs tingsrätt (inkl Fastighetsdomstolen), 1997-1999

Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 1997

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund, 2004-

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument