Om

Krister Hjelmstedt är särskilt inriktad mot företagsöverlåtelser, skatterätt och fastighetsrätt och arbetar huvudsakligen med specialområden som beskattning av fåmansföretag, företags- och fastighetsförvärv, omstruktureringar, utlandsetableringar och fastighetsbeskattning.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2006-

Lindebergs Grant Thornton, 2001-2006

KPMG, 2000-2001

Krister Hjelmstedt AB, 1994-2000

Trygg Hansa Skatte & Ekonomikonsult AB, 1989-1993

Provisor AB, 1986-1989

Skattemyndigheten i Malmö, 1985-1986

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1984

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2007-

International Fiscal Association