Lars Lövgren

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 20 27
Mobiltelefon: +46 733 97 74 03
Fax: +46 31 10 20 40
lars.lovgren@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Lars Lövgren har mer än 15 års erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot arbetsrätt. Han biträder både svenska och utländska företag och organisationer inom ett flertal olika branscher t ex IT, fordonsindustri, energi, medicinteknik och hälsovård, detaljhandel, säkerhet, revision samt finansiella tjänster. En mycket stor andel av Lars klienter är utländska företag, främst amerikanska, tyska och brittiska koncerner.

Lars arbetar med rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området. De områden som dominerar hans verksamhet är olika former av företagsetableringar, omstruktureringar och driftsinskränkningar, kollektivavtalsfrågor inklusive fackliga förhandlingar samt internationell arbetsrätt. Detta innebär bland annat att Lars upprättar dokumentation och biträder vid olika former av fackliga förhandlingar i samband med omstruktureringar och tecknande av kollektivavtal. Han har även stor erfarenhet av att upprätta manualer och anställningsavtal för utlandsanställda i koncerner med global verksamhet. Ett annat område där Lars har betydande erfarenhet är rådgivning i samband med olika former av arbetsrättsliga tvister. Lars håller regelbundet föreläsningar om olika arbetsrättsliga frågor såväl i extern regi som inom ramen för klientuppdrag.

Expertis

 • Arbetsrätt och pensioner
 • Dataskydd (GDPR)
 • Kommersiella avtal

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2005-
 • Ramberg Advokater, Partner, 2004-2005
 • Archibald Advokatbyrå, Partner, 2003-2004
 • Archibald Advokatbyrå, 1997-2003
 • Dundas & Wilson CS, Edinburgh, Scotland, 1999
 • Danowsky & Partners Advokatbyrå, 1996-1997
 • Advokatfirman Carler, 1996
 • Mölndals tingsrätt, 1993-1995

Utbildning

 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1992

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 1999-
 • Internationella Advokatsamfundet
 • European Employment Lawyers Association

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument