Om

Lovisa Elardt har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning vid fastighetstransaktioner, fastighetsprojekt och företagsöverlåtelser. Lovisa arbetar även löpande med att upprätta, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2016-

Moll Wendén Advokatbyrå, biträdande jurist, 2009-2016

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2009

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2014-