Om

Magnus Bengtsson är ansvarig för MAQS branschområde Fastigheter och har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsprojekt och ger löpande rådgivning till ett flertal större fastighetsbolag. Magnus arbetar även med särskilt fokus mot hyresrätt, nyttjanderättsfrågor samt andra fastighetsanknutna avtal.

Välkommen att besöka MAQS Fastigheter för att läsa mer.

Magnus agerar regelbundet som rådgivare och ledningsstöd till styrelser och bolagsledningar och har själv uppdrag i flertalet styrelser.

 

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2015-

Advokatbyrån Ranstam & Partners, 2008-2015  

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2008

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2012-