Om

Malin Ekström arbetar huvudsakligen med olika typer av fastighetsrättsliga frågor däribland fastighetstransaktioner, arrenden hyra och andra nyttjanderätter. Malin arbetar även löpande med företagsöverlåtelser. Malin har vidare erfarenhet av arbete med tillstånd för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Front Advokater, biträdande jurist, 2016-2020

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Squeed AB

MAQS Advokatbyrå var köparens ombud i samband med Semcon Sweden AB:s förvärv av 100 % av aktierna i det...
21.05.18 Läs mer