Om

Marcus Resvik har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning inom skatt och är specialiserad mot skatterelaterade frågor i samband med företagsöverlåtelser, incitamentsprogram, strukturering, investeringar och ägarbeskattning.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

EY, Tax Manager, 2014-2019

Skatteverket, sommarnotarie, 2013

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2014