Om

Maria Moberg är ansvarig för MAQS specialistområde Arbetsrätt och har omfattande erfarenhet av omstruktureringar, neddragningar, kollektivavtalsfrågor och arbetsmiljöärenden. Maria har stor internationell erfarenhet och har arbetat mycket med bemanningslösningar och expatriatfrågor. Hon arbetar regelmässigt med att upprätta och granska anställningsavtal samt företräda företag vid MBL-förhandlingar. Hon arbetar också med compliancefrågor såsom uppförandekoder, riktlinjer för anställda och whistleblowing policies.

Välkommen att besöka MAQS Arbetsrätt för att läsa mer.

Maria arbetar även regelbundet med projekt inom GDPR och i transportsektorn och föreläser och undervisar regelbundet inom arbetsrätt, arbetsmiljö och GDPR.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Moll Wendén Advokatbyrå, 2011-2018

MAQS Advokatbyrå, 2008-2011

Helsingborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2006-2008

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2006

Lunds universitet, fil. kand. i företagsekonomi, 2006

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2012-

Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige

Relaterade nyheter

MAQS Advokatbyrå har biträtt Pila Pharma AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen gjordes en nyemission av aktier som tillförde bolaget 35 Mkr före emissionskostnader....
21.07.16 Läs mer

Ett (litet) steg närmare en reformerad arbetsrätt

Den 7 juni släppte regeringen genom Arbetsmarknadsdepartementet ett pressmeddelande om att nästa steg mot...
21.06.08 Läs mer

Tillväxtverket dröjer - hur kan jag som företagare hantera likviditetsproblemen?

Kombinationen av uteblivet ekonomiskt stöd och stundande skattekrav kan komma att bli ett akut problem för...
21.01.28 Läs mer

Förlängning av stöd för korttidsarbete

Möjligheten till stöd för korttidsarbete ska förlängas i enlighet med det lagförslag som regeringen lade fram...
20.12.08 Läs mer