Mats Romell

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 20 45
Mobiltelefon: +46 734 17 62 01
Fax: +46 31 10 20 40
mats.romell@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Mats Romell har ca 20 års erfarenhet av affärsjuridiskt konsultarbete. Mats har främst arbetat med ägarledda företag och har kommit i kontakt med ett stort antal olika branscher. Förutom domstolar och advokatbyråer har Mats även arbetat på revisionsbyrå. Mats har även erfarenhet av arbete som företagsledare. Han har varit Managing Partner på MAQS med ansvar för byråns göteborgskontor och Area Manager på Ernst & Young med ansvar för revisonsbyråns juristavdelning i Göteborg.

Mats arbetar till stor del med transaktioner och bolagsrätt och ingår i MAQS Corporategrupp, som består av specialister inom dessa områden. Inom bolagsrätten arbetar Mats som rådgivare mot alla typer av juridiska personer exempelvis föreningar och aktiebolag. Juridisk expertis blir aktuellt i alla faser ett bolag går igenom – från dess bildande och expansion till eventuell upplösning. Sådana faser inkluderar ägarförändringar, fusioner, omstruktureringar, ombildning från privat till publikt aktiebolag med mera.

Vid transaktioner finns behov av juridisk rådgivning genom hela processen. Det startar med ett beslut om att köpa eller sälja ett bolag och slutar med undertecknande av avtal och tillträde. Däremellan finns många hållpunkter där juridisk rådgivning är en viktig ingrediens för att maximera affären. Det kan bli fråga om omstrukturering, informationsmemo, anbudsförfarande, DD-process, avtalsförhandlingar med mera. Mats ingår även i byråns grupp med specialister inom obeståndsrätt. Rådgivning i obeståndsfrågor riktar sig både till företag i ekonomisk kris och till företag som indirekt blir drabbade exempelvis när affärspartnern får betalningsproblem. Som komplement till rådgivarrollen arbetar Mats även som konkursförvaltare och likvidator.

Mats har ett stort idrottsintresse och har också en självskriven plats i MAQS Sport- och Underhållningsgrupp. Som hängiven GAISARE har han lärt sig att idrott är både glädje och sorg samt framförallt engagemang. Inom gruppen har Mats ett särskilt ansvar för hockeybranschen och underhållningsbranschen. Juridisk rådgivning inom hockeyn riktar sig främst mot agenter, klubbar och spelare. Underhållningsbranschens aktörer såsom managementbolag, eventbolag och artister kan både minimera risker och maximera affärer med rätt juridisk rådgivning.

Expertis

 • Kommersiella avtal
 • Obestånd
 • Sport, media & underhållning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2003-
 • Ernst & Young Law, 2000-2003
 • Michelson & Werner Advokatbyrå, 1997-2000
 • Michelson Advokatbyrå, 1996-1997
 • Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1990-1995

Utbildning

 • Lunds Universitet (jur. kand.), 1987

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 1993-2000, 2003-
 • Rekon Göteborg

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Managing Partner, MAQS Advokatbyrå, 2004-2008
 • Area Manager, Ernst & Young Law, 2001-2003

Relaterade dokument