Om

Mikael Kowal är ansvarig för MAQS branschområde Renewables och har arbetat med företag verksamma inom förnybar energi sedan 2007. Mikael har omfattande erfarenhet av att arbeta inom vindkraftsektorn och har deltagit i några av de största och mest komplexa affärerna i Sverige, som lett till att hundratals vindkraftverk har driftsatts.

Välkommen att besöka MAQS Renewables för att läsa mer.

Mikael biträder även löpande företag med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, styrelse- och ägarrelaterade frågor, bolagsstyrning och incitamentsprogram. Mikael anlitas även frekvent som ordförande på bolagsstämmor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2005-

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2005

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2010-

Svensk Vindkraftförening

Övrigt

Föreläsare på Västsvenska Handelskammarens styrelseutbildning mellan 2017-2020