Per-Henrik Schönberg

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 61 43
Mobiltelefon: +46 768 66 15 27
Fax: +46 31 10 20 40
per-henrik.schonberg@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Per-Henrik Schönberg tillhör MAQS arbetsgrupp Commercial och biträder regelbundet klienter i frågor som avser förhandling, upprättande och granskning av och agerande under företags löpande avtal. Per-Henrik har särskild erfarenhet av att biträda klienter i frågor som rör avtal gällande handelsagent- och kommissionsförhållanden, distributionsförhållanden, leverans, inköp och tillverkning samt utvecklingssamarbeten. Per-Henrik företräder såväl handelsagenter, kommissionärer och distributörer/återförsäljare som leverantörer/tillverkare. Han har därmed värdefull erfarenhet från båda sidor av avtalsförhållandena.

Per-Henrik har med stor framgång för byråns klienter drivit processer och skiljeförfaranden som rört distributions- och handelsagentförhållanden. Per-Henrik har stor erfarenhet av att tillsammans med och för byråns klienter utarbeta större avtalsstrukturer för klientens verksamhet i stort och arbetar med både tjänsteföretag och tillverkande företag. Per-Henrik biträder kontinuerligt både svenska och utländska företag och arbetar till stor del med internationella ärenden.

Per-Henrik arbetar med företag inom många olika branscher men har blivit särskilt nischad mot företag inom bilindustrin och konfektionsindustrin. Av denna anledning biträder Per-Henrik löpande företag positionerade inom produktions- och återförsäljarledet i dessa branscher.

Per-Henrik arbetar ofta tillsammans med byråns övriga specialister, bl.a. inom immaterialrätt, arbetsrätt och bolagsrätt. Han har även egen erfarenhet inom specialområden såsom transport och IT.

Per-Henrik håller regelbundet föredrag och utbildningar om allmän- och särskild avtalsrätt och branschspecifika allmänna villkor vid branschseminarium eller hos företag.

Expertis

  • Fordonsindustrin
  • Kommersiella avtal

Erfarenhet

  • MAQS Advokatbyrå, 2006-
  • MAQS Advokatbyrå, Sommarpraktik, 2005

Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur. kand.), 2005

Medlemskap

  • Sveriges Advokatsamfund, 2012-

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Relaterade dokument