Om

Peter Andeby har arbetat med rådgivning till näringslivet under 30 år. Peters rådgivning har från början haft en bred inriktning till att omfatta ett företags allahanda juridiska frågeställningar. Idag är rådgivningen i allt väsentligt löpande ledningsstöd till företagsledare och ägare, bolagsrättsliga frågor samt företagstransaktioner i alla led.

Peter har omfattande erfarenhet genom ledande befattningar i näringslivet och har flertalet styrelseuppdrag.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2003-

KPMG Legal, Head of Department, 2000-2002

Hemberg Advokatbyrå, partner, 1995-2000

Dr Philip Lemans Advokatbyrå, biträdande jurist, 1989-1995

Nordea (PK-Banken), In-house Counsel, 1987-1989

Norrköpings tingsrätt, tingstjänstgöring, 1985-1987

Utbildning

Uppsala universitet, jur. kand., 1984

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2003-, (1992-2000)