Peter Andeby

Advokat/Partner
Telefon: +46 31 10 61 30
Mobiltelefon: +46 734 17 62 08
Fax: +46 31 10 20 40
peter.andeby@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Peter Andeby har arbetat med rådgivning till näringslivet under snart 25 år. Rådgivning har skett från anställningar på bank som företagsrådgivare, på revisionsbyrå som ansvarig för en legal enhet samt huvudsakligen i egenskap som advokat på advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning.

Peters rådgivning har från början haft en bred inriktning till att omfatta ett företags allahanda juridiska frågeställningar. Idag är rådgivningen i allt väsentligt löpande avtalsrätt, bolagsrätt samt företagstransaktioner. Peter har också erfarenhet av ledande befattningar inom företagandet, bland annat genom styrelsearbete inom advokatbyrå och framförallt för kundföretag; exempelvis får bolags- och avtalsrättsliga frågor sin omedelbara belysning, vilket förenklar och effektiviserar styrelsens arbete.

Peter har medverkat i ett flertal företagstransaktioner genom åren, vilket inkluderat sedvanliga förhandlingar, strukturella bolagsrättsliga överväganden, genomförande av due diligence fram till slutligt avtal. I nära anslutning till detta arbete ligger inte sällan kapitalanskaffningsfrågor, emissioner och inte minst förhandlingar.

Peter deltar i flera nätverk av entreprenörer vars syfte är att skapa bättre villkor för företag och dess ägare. En annan drivkraft för Peter är att med stöd av ett framgångsrikt företagande i ryggen, aktivt delta i frågor som handlar om företagens sociala ansvarstagande (CSR). Ytterligare är affärsutveckling såväl för advokatbyrån som för kunder en ledstjärna i Peters verksamhet.

Expertis

 • Bolagsrätt (Corporate)
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Kapitalmarknad

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, 2002-
 • KPMG Legal, Head of Department, 2000-2002
 • Hemberg Advokatbyrå, Partner, 1995-2000
 • Dr Philip Lemans Advokatbyrå, 1989-1995
 • Nordea (PK-Banken), In-house Counsel, 1987-1989
 • Norrköpings tingsrätt, 1985-1987

Utbildning

 • Uppsala Universitet (jur. kand.), 1984

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 1992-2000, 2003-

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Relaterade dokument