Peter Sarkia

Advokat/Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 57
Mobiltelefon: +46 708 94 45 18
Fax: +46 8 407 09 10
peter.sarkia@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Peter Sarkia har varit verksam som affärsjurist sedan 1994 och är en av MAQS mest erfarna M&A och försäkringsjurister.

Han arbetar främst med frågor som rör internationella företagsöverlåtelser eller sammanslagningar. Han har lång och gedigen erfarenhet av gränsöverskridande fusioner och förvärv inom en rad olika branscher och har representerat många riskkapitalbolag framför allt i deras förvärv av svenska bolag och nordiska koncerner, och även företrätt bolag i deras försäljning av bolag eller verksamheter. Han har också varit rådgivare i flera börsnoteringar och offentliga bud som varit starkt rapporterade i svensk och internationell media. Han har också varit rådgivare i samband med förvärvsfinansieringar vid företagsförvärv.

Peter har också stor erfarenhet av försäkrings- och återförsäkringsrättsliga frågor och har bland annat varit rådgivare åt svenska och nordiska försäkringsbolag i samband med deras återförsäkringsprogram. Han har också strukturerat många komplexa överlåtelser av försäkringsverksamhet och avancerade samarbeten mellan svenska och utländska försäkringsgivare.

Den senaste tidens erfarenheter (transaktioner 2014/2015)

 • Förvärv av CABB International GmbH (inklusive förvärv finansiering och de rättsliga aspekterna av € 585 000 000 obligationsemission från förvärvaren), rådgivare till Permira
 • Nyemissionen från svenska Volumental AB till amerikanska private equity-spelare
 • Svensk emission av konvertibelt obligationslån från FLA Holding AB
 • Public övertagande av samtliga aktier i ACAP Invest AB (publ)
 • Komplicerad försäkringsbestånd, överföring från svenska till tyska försäkringsbolaget

Andra relevanta erfarenheter

 • Morgans Stanleys lista över Bredbandsbolaget
 • Länsförsäkringars offentliga uppköp av Humlegården Fastigheter
 • Noteringen av Tele1 (senare Song Networks)
 • Företräde Bain & Co i samband med förvärvet av Ambea
 • Deustche Gas offentliga uppköps av AGA
 • Företräde Scania i Volkswagens övertagande av Scania
 • Avyttring av Scandlines (avbruten)
 • Ratos lista över Dahl
 • Permiras förvärv och avyttring av SBS Broadcasting/CMore

Expertis

 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Försäkring
 • Riskkapital

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, Partner, 2014-
 • Setterwalls, Partner, 2009-2014
 • Hammarskiöld & Co Advokatbyrå, Partner 2003-2009
 • Lagerlöf & Leman, presently Linklaters, 1994-1998

Utbildning

 • Uppsala Universitet (jur. kand.), 1994

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska

Relaterade dokument