Om

Philip Lund biträder huvudsakligen klienter med företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar. Philip arbetar även löpande med bolagsrättsliga frågor kopplat till investeringsupplägg, omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

MAQS Advokatbyrå, sommarnotarie, 2019

Utbildning

Örebro universitet, juristexamen, 2020

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Liquid Wind när Ørsted och Liquid Wind inleder samarbete inom grönt elktrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e...
22.01.12 Läs mer

MAQS biträder ägarna vid försäljningen av MCR-bolagen till Vestum

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med försäljningen av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container...
22.01.05 Läs mer

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Tedsys

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar...
21.10.26 Läs mer

MAQS biträdde Agrivind i försäljningen av Kattegatt Offshore

Macquaries Green Investment Group (GIG) har förvärvat rättigheterna till den havsbaserade vindkraftsparken...
21.10.01 Läs mer