Pontus Ewerlöf

Advokat/Partner
Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 08
Mobiltelefon: +46 76 623 03 28
Fax: +46 8 407 09 10
pontus.ewerlof@maqs.com

Ladda ner vCard

Profil

Pontus Ewerlöf är specialiserad på skiljeförfaranden och domstolsprocesser och är ansvarig för MAQS tvistlösningsgrupp i Stockholm. Han är också ledamot i Executive Committee för Swedish Arbitration Association (SAA), ledamot i svenska ICC:s kommitté skiljedom och undervisar på programmet Master of Law in International Commercial Arbitration Law (ICAL) på Stockholms universitet. Pontus har agerat som partsombud i ett mycket stort antal tvister i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen samt även i förvaltningsrätten.

Pontus har också stor erfarenhet som ombud i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden under bland annat Stockholms handelskammares, ICC:s, UNCITRAL:s och andra skiljedomsregler. Han har stor erfarenhet som partsutsedd skiljeman och har också utsetts som ordförande och ensam skiljeman i ett flertal skiljeförfaranden av Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) och den finska handelskammarens skiljedomsinstitut (FAI). Pontus erfarenhet som partsombud innefattar en lång rad olika områden såsom köp- och leveransavtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser, entreprenad och fastighetsrätt, bilaterala investeringsskyddsavtal, agent- och distributionsavtal, rådgivnings- och produktansvar, regulatoriska frågor och försäkring. Pontus ger även regelbundet råd till klienter kring frågor om corporate compliance och riskhantering.

Expertis

 • Tvistlösning

Erfarenhet

 • MAQS Advokatbyrå, Partner, 2012-
 • Cederquist, Senior associate, 2010-2012
 • Mannheimer Swartling, Senior associate, 2004-2010
 • Cederquist, Biträdande jurist, 2002-2004
 • Svea Hovrätt, Hovrättsassessor, 2001-2002
 • Solna tingsrätt, Tingsfiskal, 2000-2001
 • Svea hovrätt, Fiskalsaspirant, 1999-2000
 • Linköpings tingsrätt, Tingsnotarie, 1996-1998
 • Trygg-Hansa Försäkrings AB, Bolagsjurist, 1995-1996

Utbildning

 • Stockholms Universitet (jur. kand.), 1995

Medlemskap

 • Sveriges Advokatsamfund, 2004-
 • Swedish Arbitration Association (SAA), medlem i Executive Committee
 • International Bar Association (IBA)
 • International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Övrigt

 • Rapport från IBA Subcommittee on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, part 1 (svenska delen), oktober 2015
 • Interim Measures v. the New York Convention – has time come to refresh the application of the New York Convention? i Young Arbitration Review, ed. 16, januari 2015
 • Application of the New York Convention by Swedish Courts in Franke, Magnusson, Ragnwaldh, Wallin (eds.) International Arbitration in Sweden, A Practitioner’s Guide, Wolters Kluwer. 2013
 • Class Actions and Arbitrations in Sweden in Billiet (ed.) Class Arbitration in the European Union, MAKLU. 2013
 • Den bortglömda delen av EMR reformen, Infotorg juridik. 2012
 • Commercial Litigation, Jurisdictional comparisons, the Swedish chapter in Horrocks (ed.). 2011

Relaterade dokument