Om

Rikard Elowson Ek har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning vid frågor kopplat till skatt, dataskydd och integritet samt vid alla typer av kommersiella tvister.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2016-

Deloitte, Corporate tax consultant, 2016

Förvaltningsrätten i Malmö, tingstjänstgöring, 2013-2015

Landskrona stad, juridiska avdelning, upphandlare, 2012

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2012

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019-