Om

Ulf Yxklinten är ansvarig för MAQS branschområde Life science & medtech, och MAQS specialistområde Bank & finans. Ulf är specialiserad mot att arbeta med företag verksamma inom Life Science och MedTech och bistår löpande vid avtal, samarbeten, transaktioner, kapitalanskaffning och offentlig upphandling.

Välkommen att besöka MAQS Life science & medtech för att läsa mer.

Ulf biträder löpande bolag och finansiella institutioner i frågor som avser omstrukturering och kapitalisering, och agerar regelbundet som rådgivare och ledningsstöd till styrelser och bolagsledningar.

Välkommen att besöka MAQS Bank & finans för att läsa mer.

Ulf har även mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning i branschöverskridande konkurs- och obeståndsfrågor och förordnas löpande som konkursförvaltare och likvidator. Han har stor erfarenhet av att lämna råd till såväl olika bolag som till banker och andra finansiella institutioner när det gäller obestånds- och kreditsäkerhetsrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2010-

Hamilton Advokatbyrå, 2007-2010

Wirgin Advokatbyrå, 1994-2007

Englund Advokatbyrå, 1990-1993

Lunds tingsrätt, 1987-1990

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1987

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1993-