Om

Wendela Hårdemark är specialiserad mot tvistlösning inom immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor. Wendela har även omfattande erfarenhet från branschöverskridande, komplexa, ofta multiterritoriella, patenttvister inom life science, men även från allmänna kommersiella tvister. Hon företräder klienter i såväl allmän domstol som inför skiljenämnd och är certifierad medlare.

Wendela ger löpande rådgivning rörande strategier för att skydda och förvalta innovationer och immateriella tillgångar, frågor relaterade till upplåtelser eller överlåtelser av immateriella rättigheter såsom patent eller upphovsrätt, marknadsrättsliga frågor samt regulatoriska frågor rörande läkemedel och medicintekniska produkter.

Wendela är en ofta anlitad föreläsare och är ledare för nätverket JUC Uppfinningar & Patenträtt.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Vinge Advokatbyrå, senior associate, 2018-2019

STIM, bolagsjurist, tf chefsjurist, 2016-2018

Sandart & Partners Advokatbyrå, biträdande jurist, 2009-2016

Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2007-2009

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 2006-2007

Utbildning

Stockholms universitet, jur. kand., 2005

Stockholms universitet, företagsekonomi, C-nivå, 2005

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018- ,(2013-2016)

AIPPI, The International Association for the Protection of Intellectual Property

  • Ordförande i valberedningen, 2016 –
  • Medlem i ADR Standing Committe

SFU, Svenska föreningen för upphovsrätt

SFIR, Svenska föreningen för immaterialrätt

SWAN, Swedish Women in Arbitration Network

Övrig information

Certifierad medlare (CEDR)

Relaterade nyheter

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt...
20.11.13 Läs mer

Kan man åberopa upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i domstol eller utgör det upphovsrättsintrång?

Åtgärden att ge in ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevisning till domstol via e-post utgör vare sig...
20.10.06 Läs mer

Biluthyrning - upphovsrättsligt skyddade verk?

Den 2 april 2020 meddelade EU-domstolen dom i mål C-753/18 och ytterligare en dom kan läggas till den serie av...
20.05.05 Läs mer